mga halimbawa ng research paper sa filipino 2

na resulta sa performans ng mga mag-aaral. Sauco, Consolasion., Nenita. New York: HarperCollins Publishers, Inc. (2004) Pagbasa at Pagsulat sa Ibat Ibang Disiplina. Nagnanais tayo na itoymatugunan ng institusyon kong saan tayo nag-aaral. Nakabase ito sa konsepto na ang edukasyon ay isang paghahanda para sa darating na. Anglahat ng paksa sa aralin ay nakatuon sa mga nakasulat sa aklat. (1976) Principles and Methods of Teaching. Panglima ay kailangangnagbibigay kalayaan sa mga mag-aaral sa pagkuha ng impormasyon.

Filipino research paper Joshua Chris Llego - Academiamga halimbawa ng research paper sa filipino 2

Research paper on talent management
Best research paper for middle school students
Ginger oil research paper
How to write a thesis for college paper

Sa pangkalahatan, ang pananaliksik na ito ay naglalayon na matuluyang malaman anglahat ng posibleng salik na makakatulong sa pagpapaunlad ng mga paraan sa pagtuturo ng mgaguro sa asignaturang Filipino sa mataas na paaralan ng PIT. Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Sa pamamagitan ngimpormasyong nakuha mula dito, nagkakaroon ng mga solusyon ang mga katarungan o suliranintungkol sa epiktibong pamamaraan ng pagtuturo sa asignaturang Filipino sa mataas na paaralanng Palompon Institute of Technology (PIT).Populasyon Ang pag-aaral na ito ay ginawa sa PIT na isang Chatered State College. Ang asignaturang Filipino ay dinisenyo ng departamento ng edukasyon upangmapalawak ang kaalaman mg bawat Filipino patungkol sa sariling wika at ang mga kagamitannito. Ayon naman kay Bustos at Espiritu (1985) na tinuran ni Laurente, nakakaimpluwensya sapag-unawa ng estudyante ang paraang gamit ng guro kaya dapat lang na mabisa ito. Ang Palompon Institute of Technology ang siyang pangunahing source ng mgaimpormasyon sa pananaliksik na ito. Maymga pagkakamali tayong nagawa sapagkat hiram ang ginamit nating salamin sa pag-unawa saating realidad. May malaking kaibahan ang makabagong pamaraan ng pagtuturo kaysa sa tradisyunal kop at Delimitasyon Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa personal at propesyonal na salik (sa parte ngguro) na siyang mas may malaking epekto sa pagtuturo sa mga mag-aaral. Kabaligtaran ito sa tradisyunal dahil ang pagkatuto ng mag-aaral ay malaya at hindi lang puro sa guro kundi binibigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na mangalap ng impormasyon gamit ang sariling kakayahan (kognitib) at gamitin ito (impormasyon) sa lahat ng gawain sa kanikanilang pang-araw-araw. Anu-ano ang mga salik sa epektibong pamamaraan na nakakaapekto sa pagtuturo ngasignaturang Filipino?2. At panghuli, ang mga guro ay may ibat-ibang persepsyontungkolsa diskusyon. (2003) Teaching Strategies 1 Third Edition.