kahalagahan ng komunikasyon essay

Sa bawat isang tanong at marami pang kasunod na katanungan, hindi sapat ang senyas, drowing, ang kulay, ang krokis, ang ingay o anumang paraang maaaring likhain ng tao upang matugunan ang lahat ng mga katanungan. Malaki ang nagagawa ng wika sa pagkakaroon ng magandang unawaan, ugnayan at mabuting pagsasamahan. Buy the Full Version, you're Reading a Free Preview, pages 51 to 66 are not shown in this preview. Buy the Full Version, you're Reading a Free Preview, pages 114 to 239 are not shown in this preview.

kahalagahan ng komunikasyon essay

kahalagahan ng komunikasyon essay

Wika pa rin ang pinakamahalagang sangkap sa anumang paraan ng mabisang pakikipagtalastasan at komunikasyon. Buy the Full Version, you're Reading a Free Preview, pages 70 to 156 are not shown in this preview. Ito ang tanging kasangkapan ng tao sa pakikipag-ugnayan niya sa kapwa, sa asosasyon, sa institusyon at maging sa dakilang Bathala. Sa lahat ng ito, kailangan ng tao ang wika. Naipadarama ng wika ang sidhi ng damdamin, ang lalim ng lungkot, ang lawak ng galak, ang kahalagahan ng katwiran, ang kabutihan ng layunin, ang nakapaloob na katotohanan sa isang intension, ang kaibuturan ng pasasalamat at paghanga at ng iba pang nais na iparating ng sinuman. Kahit na anumang anyo, pasulat o pasalita, hiram o orihinal, banyaga o katutubo, wika ang pinakamabisang sangkap sa paghahatid ng diwa at kaisipan at sa pagpapanatili sa madali o mahabang panahon ng mga naliko na tala, pangkasaysayan o pampanitikan, pampolitika at panlipunan, pansimbahan o pangkabuhayan. Buy the Full Version, you're Reading a Free Preview, pages 249 to 473 are not shown in this preview. Sanaysay Tungkol sa Wika, wika ang pinakamagandang regalo ng Maykapal sa kanyang mga nilalang. You're Reading a Free Preview, pages 10 to 65 are not shown in this preview.